TECHKNOW

Resize
Dock/Undock
NEW FAQ ADDED
X

Konfliktimineraalit

Lähivuosina yritysten sosiaalisesta vastuusta on tullut yhä tärkeämpää, ja yritykset pyrkivät valvomaan omaa toimintaansa korkeiden kansainvälisten standardien mukaisesti. Yritysten tuotantoketjuilla on suuri vaikutus yhteiskuntaamme ja siksi yhteistyö tuotantoketjun jokaisen lenkin välillä on ehdottoman tärkeää.

IMC Group on sitoutunut varmistamaan, että kaikki IMC Groupin tuotteissa käytettävät mineraalit hankitaan ihmisoikeuksia kunnioittaen ja tiukkoja kansainvälisiä standardeja noudattaen. Erityisen tarkkoja tulee olla ns. konfliktimineraalien hankinnan suhteen. Konfliktimineraaleiksi kutsutaan tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa, jotka on hankittu konfliktialueilta, joissa mineraaleista saatavat tulot voivat vaarantaa ihmisten turvallisuuden ja ruokkia väkivaltaisia konflikteja. Esimerkkejä tällaisista alueista ovat Kongon demokraattinen tasavalta ja sen lähialueen valtiot (Angola, Burundi, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon tasavalta, Ruanda, Sudan, Tansania, Uganda ja Sambia).

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, Yhdysvaltain kongressi sekä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC ovat määritelleet kansainvälistä kauppaa koskevat standardit ja edistävät niiden kehittämistä. Standardien tavoitteena on reilu ja turvallinen kansainvälinen kaupankäynti koko tuotantoketjun osalta.

Lisää tietoa OECD:n standardeista: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas.

IMC Groupin kohdalla OECD:n ohjeiden noudattaminen näkyy mm. näissä toimenpiteissä:

  • Tavarantoimittajien kanssa tapahtuva keskustelu ja soveltuvien selvitysten pyytäminen
  • Tarkkojen vaatimusten ilmoittaminen suorille toimittajille, jotta he voivat vaatia samaa myös omilta toimittajiltaan, mikä mahdollistaa tarkat ohjeistukset koko tuotantoketjun läpi
  • Konsernin omien tilaus- ja toimitusehtojen asettaminen toimittajille ongelmien tuomiseksi ilmi
  • Näiden ehtojen ja niitä koskevien päivitysten julkaiseminen osoitteessa www.imc-companies.com


Jos teillä on lisää kysyttävää, toivomme että olette meihin yhteydessä.