TECHKNOW

Resize
Dock/Undock
NEW FAQ ADDED
X

Tuotanto

ISCARin edistyksellinen tietokoneohjelmisto mahdollistaa suoran yhteyden automaattisiin CNC-keskuksiin ja -sorveihin kaikissa tuotannon vaiheissa suunnittelusta alkaen. ISCARin koneet valmistavat vaihtoteriä ja työkalupitimiä kellon ympäri tuotekuvien ja tilausten mukaan. Tuotantolaitokset ovat monipuolisia ja joustavia ja siksi laitoksissa voidaan valmistaa muutaman tunnin sisällä aivan erilaisia työkaluja. Asiakkaille suunnattujen seminaarien aikana ISCAR on mm. demonstroinut tuotantonsa toimintaa pyytämällä osallistujia ehdottamaan täysin uudenlaisia työkaluja. Osallistujat saavat nämä uudet työkalut käteensä saman päivän aikana.

Tarkkuus ja siisteys ovat olennainen osa niin ISCARin tuotantoa kuin myös jokaista vaihtoterää. ISCARin tuotantolaitosten lattiat ovat tahrattomia, robotit siirtävät vaihtoteriä pinottavilla kuljetusalustoilla ja näitä kuljetetaan tuotantotiloista toiseen automaattisilla kulkuneuvoilla. Kulkuneuvot matkaavat merkittyjä kulkureittejä pitkin ja niiden määränpäätä kontrolloidaan keskustietokoneella. Tuotantojärjestelmä on suunniteltu käsittelemään ja tuottamaan myös erikoistilauksia erittäin nopeasti, jotta asiakkaille voidaan toimittaa ensiluokkaisia tuotteita jatkuvalla syötöllä.