TECHKNOW

Resize
Dock/Undock
NEW FAQ ADDED
X

Metalliteollisuuden innovatiivinen johtaja

Innovatiivisuus on ollut merkittävä tekijä ISCARin kehityksessä tärkeäksi metalliteollisuuden yritykseksi. Innovatiiviset keksinnöt eivät olisi olleet mahdollisia ilman sitoutumista tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joihin ISCAR ohjaakin noin 6 % koko yrityksen resursseista. ISCARilla innovatiivisuus ja luovuus ovat elämäntapa.

Jokainen tuote saa alkunsa suunnittelijan ideasta. Suunnittelija rakentaa ideastaan mallin tietokoneavusteiden suunnittelu- tai valmistusohjelman (CAD/CAM) avulla. Tämän jälkeen tuotteesta valmistetaan prototyyppi, jonka täytyy läpäistä tiukat testit. Prototyypin hienosäätäminen, analysoiminen ja testaaminen jatkuu, kunnes lopputulos on halutunlainen. Tämän laajan kehitys- ja testausprosessin jälkeen tuote voidaan päästää tuotantoon.

ISCARin innovaatio ei rajoitu vain uusiin tuotteisiin. Uusia tehokkaampia ja taloudellisempia tuotantotapoja ja -prosesseja testataan, arvioidaan ja otetaan käyttöön jatkuvasti. ISCARin filosofiaan kuuluu myös mallintamisen, tiedonsiirron, laaduntarkkailun, työntekijöiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden jatkuva kehittäminen. ISCAR on todellakin yritys, jossa innovatiivisuus ei koskaan lopu.