TECHKNOW

Resize
Dock/Undock
NEW FAQ ADDED
X

ISO-sorvauksen vaihtoterien kulumisen ongelmat ja ratkaisut

ISO-SORVAUS


Kulumistyyppi
  • ×
   Viistekuluminen
   Viistekuluminen
   Syy
   • Korkea leikkuunopeus
   • Täyskovametallilaatu, jonka kulumiskestävyys ei ole riittävä

   Ratkaisu
   • Käytä kovempaa laatua
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Lisää jäähdytysnesteen painetta ja tarkista sen suuntaus
   • Käytä pienempää sisäänmenokulmaa työstökarkeneville materiaaleille
   • Pienennä leikkuunopeutta kuumalujaseoksia työstäessä
  • ×
   Kuoppakuluminen
   Kuoppakuluminen
   Syy
   • Liian suuri vaihtoterän yläosaan kohdistuva lämpötila ja paine

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä lastunmurtajaa, jossa on suurempi rintakulma
   • Käytä kulutusta kestävämpää laatua
   • Pienennä syöttöä
   • Lisää jäähdytysnesteen painetta ja tarkista sen suuntaus
  • ×
   Plastinen muodonmuutos
   Plastinen muodonmuutos
   Syy
   • Leikkuulämpötila on liian korkea

   Ratkaisu
   • Käytä kulutusta kestävämpää laatua
   • Pienennä syöttöä
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Pienennä leikkuusyvyyttä
   • Lisää jäähdytysnesteen painetta
  • ×
   Lovikuluminen
   Lovikuluminen
   Syy
   • Materiaalin kova pinta aiheuttaa vahinkoa leikkuusyvyyden tasolla

   Ratkaisu
   • Vaihtele leikkuusyvyyttä
   • Käytä pienempää asetuskulmaa
   • Valitse pienempi nirkonsäde
   • Lisää jäähdytysnesteen painetta
   • Valitse kulutusta kestävämpi laatu
   • Käytä pienempää sisäänmenokulmaa työstökarkeneville materiaaleille
   • Pienennä leikkuunopeutta kuumalujaseoksia työstettäessä
  • ×
   Lämpösäröt
   Lämpösäröt
   Syy
   • Liian suuret vaihtelut pinnan lämpötilassa, hakkaava koneistus tai vaihtelut jäähdytysnesteen syötössä

   Ratkaisu
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Pienennä syöttöä
   • Käytä sitkeämpää laatua
   • Katkaise jäähdytysnesteen syöttö hakkaavassa koneistuksessa
   • Käytä sopivampaa lastunmurtajaa
   • Valitse sitkeämpi vaihtoterän laatu
   • Koneista ilman jäähdytysnestettä aina kun mahdollista
  • ×
   Särmän murtuma
   Särmän murtuma
   Syy
   • Johtuu vaihtoterän liiallisesta kulumisesta ennen vaihtoterän kääntämistä
   • Laatu ja lastunmurtaja voivat olla liian heikkoja kyseessä olevaan sovellukseen
   • Vaihtoterään kohdistuu liian suuri kuormitus
   • Vaihtoterään on muodostunut irtosärmää

   Ratkaisu
   • Käytä sitkeämpää laatua
   • Pienennä leikkuunopeutta
   • Käytä vahvempaa leikkuusärmää
   • Tarkista työkalun vakaus, jos esiintyy värinää
   • Pienennä syöttöä
   • Katkaise jäähdytysnesteen syöttö hakkaavassa koneistuksessa
   • Käytä suurempaa nirkonsädettä jos mahdollista
   • Pienennä syöttöä ja/tai leikkuusyvyyttä
   • Valitse vahvempi tai paksumpi vaihtoterä tai sitkeämpi laatu
  • ×
   Irtosärmän muodostus
   Irtosärmän muodostus
   Syy
   • Leikkuualueen lämpötila on liian matala
   • Negatiivinen leikkuugeometria
   • Erittäin tahmeiden materiaalien, kuten matalahiilisen teräksen, ruostumattoman teräksen tai alumiinin, koneistaminen

   Ratkaisu
   • Lisää leikkuunopeutta
   • Käytä terävämpää leikkuusärmää
   • Käytä työkalumateriaalia, jossa on käsitelty (sileämpi) pinta
   • Lisää jäähdytysnesteen syöttöä
  • ×
   Lastuhakkauma
   Lastuhakkauma
   Syy
   • Lastut kiertyvät terän ympärille

   Ratkaisu
   • Kokeile vahvempaa lastunmurtajaa
   • Muuta syöttöä ja/tai leikkuunopeutta
  • ×
   Murtumat
   Murtumat
   Syy
   • Vaihtoterän leikkuusärmä on liian hauras tai irtosärmää on muodostunut

   Ratkaisu
   • Valitse sitkeämpi laatu
   • Pienennä syöttöä
   • Valitse lastunmurtaja, jossa on vahvempi leikkuusärmä
   • Tarkista työkalun kiinnityksen vakaus
   • Lisää leikkuunopeutta
   • Vähennä syöttöä leikkuun alussa
   • Paranna kokoonpanon vakautta